XVII. évfolyam
2. szám
2007. június

TARTALOM

Ruzsás Lajos: Új országgyűlési határozat a Magyar Honvédség további fejlesztésének irányairól

Szabó János: Stratégiai építő kiinduló pontok a nemzetvédelmi felsőoktatás átalakításában

BIZTONSÁGPOLITIKA

Molnár István: A Magyar Köztársaság és az elfelejtett békepartnerség

HADTUDOMÁNY-HADÜGY

Deák János-Szternák György: Az orosz katonai gondolkodás új elemei a doktrína tervezetében

Kovács László-Ványa László: Pilóta nélküli repülőgépek kutatás-fejlesztési tapasztalatai Magyarországon

Felházi Sándor-Ruszin Romulusz: A tüzérségi támogatás feladatrendszere az új kihívások tükrében

VEZETÉS-FELKÉSZÍTÉS

Palai Attila: A katonai vezetés információ (GIS) alapú tervezésének folyamata

VÉDELEMGAZDASÁG

Varga László: Beszerzés-politikai kihívások a védelem területén

FÓRUM

Nagy László: Gondolatok a Társaságról és a hadtudományról

Farkasné Zádeczky Ibolya: Hozzászólás A hadtudomány mai problémái, területei és új fogalma című cikkhez

Mészáros Judit: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013)

Ébert László: Hozzászólás az Azerbajdzsáni helyzetkép című cikkhez

Király László: A berlini védelemgazdasági (katonai) szimpózium

A TÁRSASÁG HÍREI

Az MHTT 2007. évi Tanárky Sándor-díjasa

Magyar Hadtudományi Társaság közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése, valamint mérlege - 2006 év

A Magyar Hadtudományi Társaság 2007. március 30-án megtartott küldöttgyűlésének határozatai