HADTUDOMÁNY

IX. évfolyam

2. szám

1999. június


SZEMLE

A védelemgazdasági konferenciáról

A Védelemgazdasági Szakosztály éves munkatervének megfelelően 1999. május 19-én onferenciát tartott Védelemgazdaság és biztonságpolitika címmel. A bevezető előadást Siklósi Péter ormány-főtanácsadó, a Miniszterelnöki Hivatal Biztonság- és Védelempolitikai Koordinációs Államtitkárság főosztályvezetője tartotta. Az előadó szólt a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveiben megfogalmazott, gazdaságot érintő kérdésekről. Így arról, hogy a biztonságpolitikai célok a kül-, a gazdaság- és a védelempolitika útján érvényesíthetők. A stabil és fejlett piacgazdaság teremti meg a szükséges nemzetgazdasági alapokat az egyensúly és stabilitás között fejlődő társadalom számára. A biztonságpolitika fő célja a függetlenség az állami szuverenitás és a területi épség mellett a piacgazdaság zavartalan működése, a vagyon- és szociális biztonság megteremtése, a nemzeti vagyon megőrzése. Mindezeket a szövetségi kötelezettségek teljesítésével, a közös védelemből az országra háruló feladatok teljesítésével kell megvalósítani. A konferencia viszonylag kis létszámú, de igen aktív résztvevője élénk párbeszédet folytatott a témáról. Ennek során felhívták a figyelmet a nemzetgazdasági és védelemgazdasági potenciál felmérésének szükségességére, a fejlesztések múltbéli tapasztalatainak és a tovagyűrűző hatásainak figyelembe vételére. Élénk eszmecsere folyt a globalizáció kihívására adandó válaszok kérdéseiben, a nemzeti szuverenitást is kifejező nemzeti ipar piackonform és a versenyszabályokat figyelembe vevő támogatásának szükségességéről és lehetőségeiről. Nagy örömmel üdvözöltük a szakosztály rendezvényén első alkalommal megjelenő biztonságpolitikai szakos egyetemi hallgatókat, akik sok hasznos információt kaptak aktuális tanulmányi munkájukhoz.

Mátyás Mihály