HADTUDOMÁNY

IX. évfolyam

2. szám

1999. június


TÁJÉKOZTATÓ a HM Oktatási és Tudományszervező Főosztály gondozásában júniusban megjelent kiadványokról

 

TANULMÁNYGYŰJTEMÉNY
a HM 1998. évi kutatási eredményeit összegző tanulmányokból

Tíz tanulmányban a szerzők a biztonság- és a védelempolitikai alapelvek tükrében, arra építve fejtik ki nézeteiket a stratégiák (biztonsági, katonai, humán) kérdéseiről és a doktrínakutatásról. A honvédelmet komplex rendszerként kezelve, annak összetevőit, kapcsolatait és főbb szabályozandó kérdéseit elemzik. A honvédelem központi igazgatását jobbító, az integrációt, a hatékonyabb vezetést segítő gondolatokat, elképzeléseket vetnek fel. A tanulmánygyűjteményben olvashatunk továbbá az MH egészségügyi ellátó rendszeréről; a honvédelmi ágazat katasztrófaelhárítással kapcsolatos feladatairól (nukleárisbaleset-elhárítás, árvízvédelem); az új védelmi tervezési rendszerről; a NATO-válságkezelési gyakorlatok rendszeréről; a hadiipari termelés és a közbeszerzés kérdéseiről.

 

ÚTMUTATÓ
a doktori (PhD) képzésre jelentkezéshez, beiskolázáshoz

A kiadvány a doktori képzésre jelentkezés feltételeiről, a jelentkezők kötelezettségéről, a benyújtandó okmányokról; a kérelmek elbírálásáról, felterjesztéséről; a szervezett nappali, nem nappali tagozatos és egyéni felkészülésben részt vevő hallgatókra vonatkozó egyéb rendelkezésekről tájékoztat.

Az útmutatónak egy fejezete a különböző egyetemekre, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE), a Budapesti Műszaki Egyetem (BME), a Gödöllői Agrártudományi Egyetem (GATE), a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE) és az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kar (ELTE-BTK) doktori képzésre való jelentkezés tartalmi és formai kérdéseit mutatja be. (Felkészülési formák, jelentkezés feltételei, pályázat benyújtása, felvételi döntés.)

A Tanulmánygyűjteményt és az Útmutatót külön elosztó szerint megkapják: a HM és a HVK szervei, valamint a honvédség háttérintézményi és a szakkönyvtárai.